Contact

Stichting Heemkunde Bemelen is een stichting die zich inzet om de geschiedenis en de cultuur van ons dorp vast te leggen en door te geven aan volgende generaties en geïnteresseerden.

Haar aandachtsgebied omvat het grondgebied van de voormalige zelfstandige gemeente Bemelen en de omliggende gehuchten die vaak deel uitmaakten van de parochie Bemelen of nauwe banden hadden met ons dorp door ligging en verbondenheid met haar inwoners. Dit betreft de St. Antoniusbank, het Gasthuis,  Wolfshuis en ’t Rooth.

Contactgegevens:

Stichting Heemkunde Bemelen
Schepenbank 12
6268 NV  Bemelen
043-4072957

Heemkunde@Bemelen.com

Welkom op de site van Stichting Heemkunde Bemelen