Geschiedenis

In het jaar 2018 vierde onze dorpsgemeenschap haar 1000 + jarig bestaansfeest. Een datum die niet zomaar gekozen is maar is gebaseerd op een eerste, schriftelijke, vernoeming van ons dorp.
Dat ons dorp feitelijk nog ouder is staat vast maar de naam Bemelen duikt voor het eerst (tot dusver bekend) als op 3 januari 1157 Paus Adrianus IV in een akte de overdracht van de kerk en tienden van Bemelen door prinsbisschop Balderik II van Luik aan het kapittel van Onze Lieve Vrouw in Maastricht bevestigd.

Aangezien de overdracht bij leven van de prinsbisschop heeft plaatsgevonden terwijl deze in het jaar 1018 is overleden én er destijds al een kerk was om over te dragen  mogen wij er veilig van uitgaan dat er ook voor 1018 reeds een kerkgebouw heeft gestaan en er dus sprake was van een dorpsgemeenschap.

 

Welkom op de site van Stichting Heemkunde Bemelen